TABSUN chống tĩnh giày vải màu xanh PVC màu xanh đậm trong tối khăn xanh Benn bao gồm tất cả 613 bụi sạch giày vải

MÃ SẢN PHẨM: TK-43822982267
150,000 đ
cỡ giày:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Thể loại màu:
màu xanh nước biển
Ghi chú

Số lượng:
Đóng gói Khối lượng: 0,003
Nhãn hiệu: TABSUN
GW: 0.5
Phân loại màu sắc: màu xanh đậm
Cỡ giày: 34 35 36 38 37 [3.940.414.243.444.546

0974.084.091